Sunday, 8 May 2016


Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(Al-Baqarah : 286) 

No comments:

Post a Comment